21 Century Building (Chung Cu The ky 21
326/1 Ung Văn Khiêm,Phường 25, Bình Thạnh
Thành phố Hồ Chí Minh
Mã xác nhận
https://maps.app.goo.gl/yvpGeqGCCdiiHuRi7
Address348/9, Ung Văn Khiêm, Ward 25, District Binh Thanh, HCMC
Hotline(+84) 907292728
Emailhello@ppcworld.com.vn